ข่าวสำคัญ

คณะผู้นำหอการค้าไทย-จีนเดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสวาระดิถีวันตรุษจีนกับ ฯพณฯ หนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย (2)

ในวาระดิถีวันตรุษจีนใกล้มาถึง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 นายยง สุขสุดประเสริฐ ประธานหอการค้าไทย-จีน นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายมนตรี ชยาวิวัฒน์กุล นายอนันต์ วงศ์สุรพิเชษฐ์ นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล นายสงวน ชื่นพาณิชยกุล รองประธาน นายยรรยง ปฐมศักดิ์ นายเกียรต

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

คุณอยู่ที่: หน้าแรก