สมาพันธ์หอการค้าไทย-จีน

泰国中华总商会暨各行业公会联谊会
สมาพันธ์หอการค้าไทย – จีน และสมาคมธุรกิจต่าง ๆ

ชื่อสมาคมชื่อนายก ที่อยู่โทรศัพท์ - แฟกซ์
泰 国 中 华 总 商 会
หอการค้าไทย – จีน
นายยง สุขสุดประเสริฐ
主 席 : 刘 锦 庭
889 อาคารไทย ซี ซี ชั้น 9 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2675-8574-84
แฟกซ์. 0-2212-3916
เว็บไซต์ http://www.thaicc.org//
อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
泰 国 工 商 总 会
สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย
นายสดาวุธ เตชะอุบล
主 席 : 郑 芷 荪
223/90-91 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ A ชั้น 17
ถนนสรรพาวุธ แขวง/เขต บางนา กรุงเทพฯ10260
โทร. 0-2398-4671
แฟกซ์. 0-2398-4672
อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
泰 米 业 公 会
สมาคมค้าข้าวไทย
นายสุพจน์ วงศ์จิรัฐิติกาล
理 事 长: 王 森 丰
89 ซอยโยธา แขวงตลาดน้อย
เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2234-9187
แฟกซ์. 0-2237-3184
อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
暹 罗 五 金 公 会
สมาคมโลหะไทย
นายอภิสิทธิ์ โลหะนาคะกุล
理 事 长: 罗 两 德
72-76 ถนนจันทน์ 16 แยก 4 ศูนย์การค้าวรรัตน์
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ. 10120
โทร. 0-2676-1947-8
แฟกซ์. 0-2286-8590
泰 国 金 银 珠 璇 同 业 公 会
สมาคมเพชรพลอยเงินทองแห่ง ประเทศไทย
นายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์
理 事 长: 马 灿 伟
42/1 ซอยภานุมาศ ถนนเจริญกรุง
เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2221-4465
แฟกซ์. 0-2222-2727
泰 国 火 锯 公 会
สมาคมโรงเลื่อยจักร
นายสมบัติ พูถาวรวงศ์
理 事 长: 符 福 元
101/1 ถนนอำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ. 10300
โทร. 0-22434-754
แฟกซ์. 0-2243-8629
อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
泰 国 金 商 公 会
สมาคมค้าทองคำ

นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี
理 事 长: 陈 振 治
889 อาคารไทยซี.ซี. ชั้น 20 ห้อง 207
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. 0-2623-2301-4
แฟกซ์. 0-2623-2305
เว็บไซต์ http://www.goldtraders.or.th/
อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
泰 国 联 华 药 业 公 会
สมาคมพ่อค้ายากรุงเทพฯ
นายสุกิจ กฤตพลศักดา
理 事 长: 翁 宗 周
84/63-64 ถนนเจริญกรุง 80 (ซอยวัดลาดบัวขาว)
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2291-1794
แฟกซ์. 0-2291-7382
อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
泰 国 塑 料 厂 商 公 会
สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
นายเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน
理 事 长: 林 盛
127/2 ถนนพญาไม้
แขวงสมเด็จ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2438-9457-8
แฟกซ์. 0-2437-2850
เว็บไซต์ http://www.tpia.org/
อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
泰 国 皮 业 公 会
สมาคมหนังสัตว์
นายงี่ค้อน แซ่ฉั่ว
理 事 长 :蔡 义 看
226 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท กม. 30
ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทร. 0-2703-9012
แฟกซ์. 0-2703-8431
泰 国 客 属 商 会
สมาคมพาณิชย์ฮากกา
นายอุดม ชัยชนะพานิช
理 事 长 :黄 建 华
84/65-66 ถนนเจริญกรุง 80 (วัดลาดบัวขาว)
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ10120
โทร. 0-2291-7453-4
แฟกซ์. 0-2291-7454
泰 华 进 出 口 商 会
สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน
นายสมเกียรติ เหล่าทวีสุข
理 事 长 : 刘 秉 青
1249/143 ชั้น 16 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ถนนเจริญกรุง
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2267-7662-4
แฟกซ์. 0-2267-7671
เว็บไซต์ http://www.tcea.or.th/
อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
泰 国 影 相 商 业 总 会
สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
นายสวัสดิ์ ปฎิภาณประเสริฐ
理 事 长 :黄 松 发
73/9-10 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2803-7570-1
แฟกซ์. 0-2803-7572
เว็บไซต์ http://www.photofairthailand.com/
อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
泰 国 木 业 公 会
สมาคมพ่อค้าไม้
นายจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์
理 事 长: 陈 汉 中
13/47 หมู่ 1 ซอยสุภาพงษ์ ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ ฯ 10260
โทร. 0-2330-8352
แฟกซ์. 0-2330-8353
เว็บไซต์ http://www.thaitimber.org/
อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
泰 国 缝 业 公 会
สมาคมช่างตัดเสื้อไทย
นายกลวัชร กองเรืองกิจ
理 事 长: 江 扩 基
107/17-18 ถนนรางน้ำ เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ 10400
โทร. 0-2245-6667
แฟกซ์. 0-2640-0604
泰 国 纸 商 簿 业 公 会
สมาคมไทยค้ากระดาษและสมุด
นายสุรศักดิ์ ศิริพจนากุล
理 事 长: 薛 建 荣
3/7-3/8 ตรอกไมตรี ถนนพลับพลาไชย เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพ ฯ 10100
โทร. 0-2226-2996
แฟกซ์. 0-2226-2997
泰 国 商 联 总 会
สมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
นายเพรียว ปุษยไพบูลย์
主 席 : 方 汉 标
194 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2691-9552-3
แฟกซ์. 0-2691-9554
泰 国 海 南 商 会
สมาคมการค้าไทย – ไหหลำ
นายวิชัย บุญภราดร
理 事 长: 林 明 焕
216/38 อาคารแอล.พี.เอ็น ชั้น 11 ถนนนางลิ้นจี่
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.10120
โทร. 0-2285-2693-4
แฟกซ์. 0-2285-2691
泰 国 文 具 办 公 仪 器 公 会
สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้ สำนักงานไทย
นางกัญญา ปัญญาอาจอง
理 事 长:
อาคารเอสวี ตึกทาวเวอร์ 2 ชั้น 11 ห้องเลขที่ 898/17
ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2682-7362-4,
แฟกซ์. 0-2682-7365
เว็บไซต์:http://www.thaisoa.org/
อีเมลล์:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
泰 国 会 计 法 律 公 会
สมาคมสำนักงานบัญชีและกฏหมาย
นายณรงค์ คิ้วไพศาล
理 事 长 : 丘 美 苏
56/84-85 หมู่ 1 อาคารทีโอการ์เด้น ชั้น 9 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ ฯ 10260

โทร. 0-2720-5307-8
แฟกซ์. 0-2720-5308
เว็บไซต์ http://www.aalthai.com/
อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
泰 国 华 人 青 年 商 会
สมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน
นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ
会 长 : 李 桂 雄
808-811 ชั้นที่ 31 A อาคาร ไอ ที เอฟ ทาวเวอร์
สีลมพาเลส ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2235-6135-9
แฟกซ์. 0-2237-2381
เว็บไซต์ http://www.tycc.org/
อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
泰 土 产 同 业 公 会
สมาคมพ่อค้าพืชผลไทย
นายสุพจน์ วงศ์จิรัฐิติกาล
理 事 长 : 王 森 丰
377-379 ถนนเยาวพานิช แขวง/เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ ฯ 10100
โทร. 0-2222-2325
แฟกซ์. 0-2223-6449
泰 国 中 医 总 会
สมาคมแพทย์จีนในประเทศไทย
นายสมบัติ แซ่จิว
理 事 长 : 邹 颂 木
33/19-21 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2294-1994
แฟกซ์. 0-2294-1993
泰 国 同 熙 公 会
สมาคมท่งฮี
นายสมชาย นิ่มนวลกุล
理 事 长 : 林 创 光
311 ชั้น 3 โรงภาพยนต์คาเธ่ย์ ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2221-1237
แฟกซ์. 0-2623-3185
泰 国 福 建 商 会
สมาคมนักธุรกิจฟูเจี้ยนประเทศไทย
นายชัย แซ่ตัน
会 长 : 陈 德 启
9/1 ชั้น 9 อาคารทศพลแลนด์ 2, 230 ถนนรัชดาภิเษก
แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2274-0666
แฟกซ์. 0-2274-06672381
อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
泰 国 橡 胶 公 会
สมาคมยางพาราไทย
ดร.หลักชัย กิตติพล
理 事 长 : 林 立 盛
45-47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 หาดใหญ่ สงขลา 90110 238/1
อาคารไทยฮั้ว ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร. 074-429311-2
แฟกซ์. 074-429312
เว็บไซต์ http://www.thainr.com/
อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
泰 国 云 南 商 会
สมาคมการค้าหยูนหนานไทย

นายสุพจน์ เจริญทั้งวิทยา
会 长 : 杨 源 辉
1441 ถนนลาดพร้าว 94 แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2530-9851-2
แฟกซ์. 0-2530-9850
泰 国 广 肇 商 会
สมาคมนักธุรกิจกว๋องสิว (ประเทศไทย)
นายวิเชียร เปียคง
会 长 : 邝 锦 荣
511 ถนนเจริญกรุง สามแยก เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2764
แฟกซ์. 0-2221-1629
เว็บไซต์ http://www.kcaot.org/
อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
泰 国 江 浙 沪 总 商 会
สมาคมนักธุรกิจไทย-เจียง เจ๋อ ฮู้
นายเฉียน เซียง หลิน
主 席 : 钱 湘 麟
821/4 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2730-5346-8
แฟกซ์. 0-2730-5884
เว็บไซต์ http://www.jzhthai.com/
อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
泰 华 旅 游 同 业 公 会
สมาคมการค้าท่องเที่ยวไทย-จีน
นายประดิษฐ์ แพรวไพบูลย์
理 事 长: 彭 大 立
491/41 ชั้น 2 สีลมพลาซ่า ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2224-0027
0-2635-2625
แฟกซ์. 0-2635-2625
0-2622-9423
คุณอยู่ที่: หน้าแรก เกี่ยวกับหอการค้า สมาพันธ์หอการค้าไทย-จีน และสมาคมธุรกิจต่างๆ